Skip to content

Kwalifikacje

Wykształcenie i kwalifikacje

Wykształcenie szkolne i matura w Polsce oraz matura w Niemczech

Studia wyższe

Studia Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, tytuł zawodowy: tłumacz pisemny (Diplom-Übersetzerin)

Języki: polski, niemiecki, hiszpański i rosyjski

Specjalizacje: technika i ekonomia

Studia zagraniczne: Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), Walencja (Universitat de València) oraz pobyt językowy w Petersburgu

Studia podyplomowe

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów podyplomowych Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu (European School of Business) przy Wyższej Szkole Zawodowej Ekonomii i Techniki w Reutlingen (Fachhochschule für Wirtschaft und Technik in Reutlingen)

Dziedzina specjalizacji: marketing międzynarodowy

Kursy dokształcania zawodowego

Certyfikat z zakresu niemieckiego języka prawniczego (Deutsche Rechtssprache mit Zertifikatsprüfung)

Udział w licznych warsztatach i szkoleniach dla tłumaczy

Tłumacz przysięgły

Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski przy Sądzie Krajowym w Monachium (2002 r.) i Sądzie Krajowym w Bielefeld oraz Wyższym Sądzie Krajowym w Hamm (2017 r.)

Członkostwo

Od 2002 r. jestem członkiem niemieckiego Federalnego Związku Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (BDÜ, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer)