Skip to content

Zakres działalności

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego

Oferuję usługi w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych, jak i ustnych z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski, m. in. z prawa, ekonomii i marketingu. Jednak szybko zapoznam się również z innymi, nowymi tematami. Tłumaczyłam już wiele dokumentów od licencji operatora wózków widłowych, formalnych aktów prawnych, suplementu do dyplomu (Diploma Supplement) po prezentację produktu.

Zapewniam profesjonalizm, jakość i terminowość wykonywanych tłumaczeń oraz gwarantuję poufność powierzonych informacji.

Tłumaczenia pisemne i ustne dla instytucji

Tłumaczę, aby powiódł się dialog. W rozmowie z urzędnikiem, policją, urzędem celnym oraz w sądzie. Precyzyjne tłumaczenie korespondencji lub rozmowy umożliwi optymalne porozumienie i przyczyni się do pokonania barier w komunikacji.

Jako doświadczony tłumacz, posiadam uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, które otrzymałam od  Sądu Krajowego w Monachium, Sądu Krajowego w Bielefeld oraz Wyższego Sądu Krajowego w  Hamm.

Tłumaczenia pisemne i ustne dla firm

Tłumaczę umowy, komunikaty prasowe, wiadomości poczty elektronicznej, materiały informacyjne itp. Oferuję tłumaczenia ustne w trakcie spotkań, rozmów, podczas negocjacji, szkoleń, wywiadów dziennikarskich i wykonam dla Państwa telefony w języku niemieckim. Innymi słowy mogą liczyć Państwo na moje wsparcie językowe w dziedzinie biznesu w międzynarodowych kontaktach z kontrahentem.

Tłumaczenia pisemne i ustne dla osób prywatnych

Wykonuję tłumaczenia formalne i nieformalne. Tłumaczę teksty, oświadczenia, listy, ważne dokumenty urzędowe, takie jak metryki, świadectwa lub różnego rodzaju zaświadczenia i o ile będzie taka potrzeba, opatrzę tłumaczenie moim podpisem i pieczęcią wraz z poświadczeniem prawidłowości przekładu. Jako tłumacz pomogę Państwu w wykonaniu telefonów i w komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędach. Proszę jednak o wcześniejsze ustalenie ze mną terminu.

Tłumaczenia pisemne podlegają wycenie indywidualnej, zawsze za rozsądną cenę!

Tłumaczenia pisemne są wykonywane na zasadzie pracy zdalnej – przesłany tekst (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) tłumaczony jest w następujących etapach:

– zapoznanie się z tekstem i bezpłatna wycena
– uzgodnienie terminu wykonania, wynagrodzenia oraz metoda płatności
– tłumaczenie
– korekta
– odesłanie tekstu do klienta oraz wystawienie faktury

W celu otrzymania indywidualnej oferty na tłumaczenie proszę o podanie pełnego adresu oraz numeru telefonu, aby ułatwić kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Inne języki

Język hiszpański

Potrzebują Państwo tłumaczenie pisemne lub usługi tłumacza ustnego w języku hiszpańskim? To nie problem! Jestem tłumaczem języka hiszpańskiego i chętnie Państwu pomogę. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych polecę Państwu odpowiedniego profesjonalistę.

Język rosyjski

Mają Państwo do przetłumaczenia urzędowy dokument lub inny tekst z języka rosyjskiego na niemiecki lub z niemieckiego na rosyjski? Proszę się ze mną skontaktować! Studiowałam język rosyjski i chętnie Państwu pomogę lub polecę odpowiedniego eksperta.

Inne języki

Nie znaleźli Państwo tego, czego Państwo szukali? Proszę się ze mną skontaktować! Znam wiele koleżanek i kolegów  tłumaczy i chętnie polecę Państwu profesjonalistę oferującego inne kombinacje językowe.

akt notarialny •  akt oskarżenia • akt urodzenia • certyfikat • Dokumenty • dokumenty do składania ofert w związku z ubieganiem się o zamównienie publiczne (UE) • dokumenty notarialne • dyplom mistrzowski • informacje prasowe • karta wędkarska • metryka chrztu • metryka ślubu • metryka ślubu • metryka zgonu • oświadczenie o odrzuceniu spadku • pisma sądowe • świadectwa szkolne • świadectwa ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, master) • świadectwo czeladnicze • świadectwo maturalne • świadectwo pracy • świadectwo spadkowe • teksty ekonomiczne • teksty marketingowe • teksty prawnicze • umowy • wpisy do rejestru • wyrok / orzeczenie sądu • załącznik do dyplomu (Diploma Supplement) • zaświadczenia • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego • itp., itd. …

Glosariusz:

die Übersetzung = tłumaczenie pisemne, przekład

das Dolmetschen, die Verdolmetschung = tłumaczenie ustne

der Übersetzer, die Übersetzerin = tłumacz pisemny

der Dolmetscher, die Dolmetscherin = tłumacz ustny

übersetzen = tłumaczyć (pisemnie)

dolmetschen = tłumaczyć ustnie