Skip to content

Wycena i kontakt

Proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu drogą telefoniczną lub mailową.

Telefon

0049 (0)175 5841327

E-mail

Adresse

Kiebitzweg 10
33378 Rheda-Wiedenbrück

Wycena

Tłumaczenie ustne

Stawki wynagrodzenia za tłumaczenie ustne są zależne od czasu trwania oraz stopnia trudności tłumaczenia. Koszty podróży i zakwaterowania ponosi zleceniodawca.

Proszę opisać rodzaj tłumaczenia, tematykę oraz gdzie ma mieć miejsce tłumaczenie, abym mogła na tej podstawie przedłożyć Państwu imienną ofertę cenową.

Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego dla organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej wynosi za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza 70,00 EUR (tłumaczenie konsekutywne) oraz 75,00 EUR (tłumaczenie symultaniczne) zgodnie z przepisami JVEG. Czas dojazdu jest czasem pracy.

Tłumaczenie pisemne

Cena tłumaczenia pisemnego zależy od stopnia trudności i długości tekstu, jak również od nakładu czasu w związku z  formatowaniem oraz od terminu. Na przykład w przypadku tłumaczeń ekspresowych cena może być wyższa.

Wynagrodzenie za zwykłe tłumaczenie wykonane w trybie zwykłym wynosi od 1,00 EUR za rozpoczęty wiersz (=linijka tekstu) obejmujący 55 znaków ze spacjami. W przypadku tekstów specjalistycznych koszt tłumaczenia wynosi od 1,30 EUR za rozpoczęty wiersz.

Wynagrodzenie za tłumaczenie poświadczone dla organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej wynosi zgodnie z JVEG: w zależności od stopnia trudności tekstu: 1,55-1,75 EUR (zwykłe) oraz 1,85-2,05 EUR (utrudnione ze względu na słownictwo, czytelność itp.).

Ilość wierszy (linijek) przeliczeniowych przetłumaczonego tekstu obliczamy korzystając z edytora tekstu programu MS Word.

Minimalna wartość zamówienia w przypadku tłumaczenia poświadczonego to 35,00 EUR.

Każdy dokument podlega wycenie indywidualnej ze względu na mogące pojawiać się dodatkowe treści, które muszą również zostać przetłumaczone, jak np. dodatkowe pieczęci, podpisy czy też adnotacje.

Czynności, takie jak sprawdzanie dokumentów, wypełnianie formularzy, korekta oraz poświadczanie tłumaczeń wykonanych przez inną osobę są rozliczane według stawki godzinowej (koszty mogą wynieść 50% stawki przewidzianej za tłumaczenie).

Proszę o przysłanie tekstu pocztą elektroniczną (w formacie: pdf, jpg, doc, ppt lub xls) lub zwykłą pocztą, abym mogła sporządzić dla Państwa imienną ofertę na tłumaczenie.

W tym celu proszę podać Państwa pełny adres oraz numer telefonu na wypadek pytań dotyczących kosztorysu.

Zapytania anonimowe nie będą opracowywane.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.